Ιδρυτής & Φιλοσοφία

Ο Ελευθέριος Μουζάκης, ιδρυτής και Πρόεδρος του ομώνυμου ομίλου εταιρειών είχε την πρώτη του επαφή με τον κλάδο της κλωστοβιομηχανίας το 1933, σαν υπάλληλος μιας εμπορικής εταιρείας κλωστών. 

Το 1944 ίδρυσε μια μικρή επιχείρηση την "ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ - ΜΟΥΖΑΚΗΣ" που σύντομα διακρίθηκε για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της. Η εταιρεία αυτή, διοικούμενη με ευρύ πνεύμα και με την χρήση πρωτοποριακών για την εποχή μεθόδων μάρκετινγκ και ποιοτικού ελέγχου, έγινε σε λίγες δεκαετίες η πρώτη της Ελληνικής αγοράς.

Σήμερα ο όμιλος περιλαμβάνει τις εταιρείες:

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ

ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ" ΑΕΒΕ

Συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων κλωστοβιομηχανιών στην Ευρώπη, απασχολώντας περί τα 250 άτομα.

Η συνεχή αυτή ανοδική πορεία είναι αποτέλεσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εταιρικής κουλτούρας. Φιλοσοφία της ΜΟΥΖΑΚΗΣ είναι η πραγματοποίηση των στόχων της με σταθερές και υπολογισμένες κινήσεις. Μεγάλο ρόλο παίζει η εσωτερική συνοχή, η απρόσκοπτη συνεργασία και η επιμονή για υψηλή ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. Ήταν χαρακτηριστική η πολιτική του Eλευθερίου Μουζάκη, όλα τα ανώτερα στελέχη να εργάζονται σε διάφορα παραγωγικά στάδια ώστε ν' αποκτούν εμπειρία απαραίτητη για τον έλεγχο και την κατανόηση των εργασιών σε κάθε παραγωγικό τομέα.

Επιπλέον, ο όμιλος ΜΟΥΖΑΚΗ χαρακτηρίζεται από έναν έντονο διεθνή προσανατολισμό. Ήδη από το 1951 ο όμιλος έχει αναπτύξει διεθνή συνεργασία με την D.M.C. Γαλλίας στον τομέα των κλωστών κεντήματος, πρακτική που συνεχίζεται και επεκτείνεται έως σήμερα με άλλες εταιρείες διεθνώς, κυρίως δε με τις GUTERMANN και MADEIRA, οι οποίες προσφέρουν προϊόντα συμπληρωματικά των προϊόντων της ΜΟΥΖΑΚΗΣ.

Στο παραγωγικό τομέα, κύριο μέλημα είναι η επίτευξη της υψηλότερης ποιότητας σε ανταγωνιστική τιμή. Αυτό επιτυγχάνεται με τον συνεχή εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και τον έλεγχο των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών.

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ

Η εταιρεία παράγει υψηλής ποιότητας κλωστές ραφής και κεντήματος όλων των τύπων, κατασκευασμένες από βαμβάκι, πολυεστέρα και σύμμικτα (βαμβάκι/πολυεστέρα).

Επίσης παράγει νήματα από βαμβάκι πλήρως επεξεργασμένα (πεννιέ, γκαζέ, μερσεριζέ) που προορίζονται για χειροπλεκτική, πλεκτική μηχανής, υφαντική και δανδελοποιϊα.

Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν κλωστήρια, βαφεία και φινιριστήρια σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτή η αρτιότητα εξοπλισμού, το εξειδικευμένο προσωπικό και οι επιλεγμένες πρώτες ύλες, επιτρέπουν την επίτευξη υψηλής ποιότητας προϊόντων, παραγωγική ευελιξία και σύντομο χρόνο παραδόσεων.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον έχουν καταστήσει κυρίαρχο στον Ελλαδικό χώρο, όμως δεν περιορίζονται αποκλειστικά σ' αυτόν.

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 τέθηκαν οι βάσεις για εξάπλωση στις διεθνείς αγορές και σήμερα ο όμιλος ΜΟΥΖΑΚΗ εξάγει περίπου το 25% των προϊόντων του. Οι εξαγωγές αυτές περιλαμβάνουν την πλήρη γκάμα των ειδών που παράγουν οι εταιρείες σε επώνυμα νήματα, κλωστές και είδη κεντήματος.

Γεωγραφικά οι εξαγωγικές αγορές του Ομίλου καλύπτουν, σε μόνιμη βάση, μια πολύ εκτεταμένη περιοχή. Παραδοσιακοί πελάτες βρίσκονται σε ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αμερική. Πέρα απ' αυτές όμως τις αγορές, τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκε μια εξάπλωση προς όλες τις βαλκανικές χώρες, τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.


ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ

Είναι η εμπορική εταιρεία που αναλαμβάνει την διάθεση και διανομή των περισσοτέρων από τα προϊόντα του Ομίλου στην Ελλάδα. Έχει αναλάβει την κατ' αποκλειστικότητα διάθεση των ξένων οίκων D.M.C., MADEIRA, GUTERMANN, τα οποία είναι συμπληρωματικά με τα δικά της προϊόντα και εισάγονται από το εξωτερικό.

Σε αποθηκευτικούς χώρους 35.200 περίπου τ.μ. η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ διατηρεί έτοιμο προς διάθεση στοκ σε περισσότερα από 1.500 προϊόντα και κωδικούς άνω των 8.000, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης στους τομείς ραφής, πλεκτικής και κεντήματος προς άμεση εξυπηρέτηση της πελατείας της.

Το δίκτυο πωλήσεων περιλαμβάνει τρία κέντρα πωλήσεων, αποθήκευσης και διανομής σε Αθήνα, Θεσ/νίκη και Πάτρα.

Δεκαπέντε (15) πωλητές επισκέπτονται σε τακτική βάση και εξυπηρετούν τις 150 περίπου αποθήκες χονδρικής και τα 5.000 μικρά και μεγάλα καταστήματα λιανικής πωλήσεως καθώς και όλες σχεδόν τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες της Ελλάδας.

Η Πανελλήνια αυτή κάλυψη, η γρήγορη εξυπηρέτηση και η πληρότητα της γκάμας των προϊόντων, έχουν φέρει την ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ στην πρώτη θέση της εγχώριας αγοράς, με μερίδιο 80-98% περίπου, ανάλογα με το προϊόν.