Προϊόντα
Τα προϊόντα της εταιρίας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ τα βρίσκετε μέσω της ιστοσελίδας της συγγενούς εταιρίας ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ.
Τελευταία Νέα
02/2023 : ΕΤΟΣ 2023:Ανακοίνωση νέου Δ.Σ και επιτροπών
02/2023 : ΕΤΟΣ 2023:Ανακοίνωση διορισμού επικεφαλής ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου και υπεύθυνου εταιρικών ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης μετόχων
02/2023 : ΕΤΟΣ 2023:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30-01-2023
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023:Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/01/2023
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023: Aναθεωρημένη Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023: Αναθεωρημένο Σχέδιο Προτεινομένων Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/01/2023
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023: Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30-01-2023
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023: Έντυπο Διορισμού Εκπρόσωπου Μετόχου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30-01-2023
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023: Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30-01-2023
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023: Aνακοίνωση συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023: Aνακοίνωση δικαιωμάτων μειοψηφίας
01/2023 : ΕΤΟΣ 2023: Σχέδιο Προτεινομένων Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/01/2023
Επικοινωνία