Προϊόντα
Τα προϊόντα της εταιρίας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ τα βρίσκετε μέσω της ιστοσελίδας της συγγενούς εταιρίας ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ.
Τελευταία Νέα
01/2020 : ΕΤΟΣ 2020: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30/1/2020
01/2020 : ΕΤΟΣ 2020: Έντυπο Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
01/2020 : ΕΤΟΣ 2020: Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
10/2019 : ΕΤΟΣ 2019:Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου
09/2019 : ΕΤΟΣ 2019: Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
09/2019 : Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Ορθή επανάληψη
08/2019 : ΕΤΟΣ 2019: Μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές
07/2019 : ΕΤΟΣ 2019: Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
07/2019 : ΕΤΟΣ 2019: Γνωστοποίηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
06/2019 : ΕΤΟΣ 2019: Ονομαστικοποίηση Μετοχών
06/2019 : ΕΤΟΣ 2019: Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπρόσωπου Μετόχου Γενικής Συνέλευσης
06/2019 : ΕΤΟΣ 2019: Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου Γενικής Συνέλευσης
06/2019 : ΕΤΟΣ 2019: Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης
Επικοινωνία