Αρχείο

Υπεύθυνη εταιρικών ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης μετόχων: Σταυροπούλου Σταματία, shareholders@mouzakis.gr


Πρόσφατα  Αρχείο    
ΕΤΟΣ 2024: Οικονομικό Ημερολόγιο
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 
ΕΤΟΣ 2023: Οικονομικό Ημερολόγιο
Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2023 
ΕΤΟΣ 2022: Οικονομικό Ημερολόγιο
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 
ΕΤΟΣ 2020: Οικονομικό Ημερολόγιο
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 
ΕΤΟΣ 2020: Επιτροπή Ελέγχου
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 
ΕΤΟΣ 2019: Ονομαστικοποίηση Μετοχών
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 
ΕΤΟΣ 2019: Οικονομικό Ημερολόγιο
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019 
ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 
ΕΤΟΣ 2019:ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019