Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Πρόσφατα  Αρχείο    
ΕΤΟΣ 2023: Έκθεση ανεξάρτητων μελών
Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023 
ΕΤΟΣ 2022: Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Δ.Σ
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 
ΕΤΟΣ 2021:Ανακοίνωση νέου Δ.Σ και επιτροπών
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 
Κλειστή εταιρία λόγω καλοκαιριού
Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021 
ΕΤΟΣ 2021:Εκλογή νέου Δ.Σ
Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021