ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

 

Εκτελεστικά Μέλη

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΠΑΥΛΑΚΗΣ- Διευθύνων Σύμβουλος

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά

Κάτοχος διετούς μεταπτυχιακού διπλώματος M.Sc .στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα του Ε.Μ.Π (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Κάτοχος μεταπτυχιακής πιστοποίησης Real Estate Economics and Finance στο L.S.E (London School of Economics)

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ συζ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΗ-Πρόεδρος Δ.Σ

Ιστορικό στέλεχος Εταιρείας

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ-Μέλος του Δ.Σ.

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε)

 

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη

 

ΓΚΑΝΙΑΣ Α.ΣΠΥΡΙΔΩΝ-Αντιπρόεδρος ,Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Απόφοιτος Οικονομικού Τμήματος  Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.ΤΣΙΡΜΠΑΣ-Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Δικηγόρος (Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά,παρ Αρείω Πάγω),Σύμβουλος και Νομικός εκπρόσωπος οργανισμών και επιχειρήσεων

Απόφοιτος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικής Σχολής Chicago.

 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΧΡΗΣΤΟΣ-Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά

 

 

 


 Επιστροφή