ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  μας , και οι Επιτροπές του  μετά το Πρακτικό του  της 23/09/2022 και μετά της συγκρότησής του σε Σώμα είναι τα εξής :

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εκτελεστικά μέλη

Ελευθερία Μουζάκη του   Διονυσίου ,  Αντιπρόεδρος και  εκτελεστικό μέλος

Αικατερίνη Μουζάκη του Ελευθερίου, εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων  Σύμβουλος

 

Μη εκτελεστικά μέλη

           Τζον Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε,  Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος

           Πέτρος-Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος
 

 

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη

Κωνσταντίνος – Νικόλαος  Νιάρχος του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου.

Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ευάγγελος Βασιλάκος του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Επιτροπή Ελέγχου

      Μέγας Γεώργιος  του Αθανασίου, ανεξάρτητο μέλος εκτός Δ.Σ,  Πρόεδρος    

      Αντώνιος Χλουβεράκης,   ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ, μέλος

      Κωνσταντίνος – Νικόλαος  Νιάρχος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ, μέλος

 

 

Επιτροπή υποβολής αμοιβών και υποψηφιοτήτων

     Γεώργιος Θεοδόσης  , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέλος  του Δ.Σ,  Πρόεδρος

     Κωνσταντίνος – Νικόλαος  Νιάρχος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό   μέλος  του Δ.Σ,  μέλος

     Αντώνιος Χλουβεράκης,   ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ, μέλος

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. λήγουν στις 09/09/2028.

 

 

 

 


 Επιστροφή