ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η Πολιτική Αποδοχών συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας και διευκρινίζει τον τρόπο συνεισφοράς.
Ορίζει διεξοδικά τόσο τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά, όσο και τους όρους με βάση τους οποίους θα παρέχονται οι αποδοχές στο μέλλον.

Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Πολιτική αναγνωρίζει τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τους όρους βάσει των οποίων οι μελλοντικές αποδοχές δύνανται να παρέχονται στα υφιστάμενα ή/και σε νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο ισχύος.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

 

Γκανίας Α. Σπυρίδων Πρόεδρος της επιτροπής , Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Καλούδης Κ. Μάρκος μέλος της επιτροπής , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Θεοδόσης Ε. Γεώργιος μέλος της επιτροπής , Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Αποδοχών της ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ

https://www.mouzakis.gr/Portals/0/Ependyseis/etairiki_diakivernisi/politiki_apodoxwn.pdf?ver=2021-08-25-115217-007

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

https://www.mouzakis.gr/Portals/0/Ependyseis/etairiki_diakivernisi/k-l-epitropis_upopsifiotitwn_apodoxwn.pdf?ver=2021-08-25-124932-457


 Επιστροφή