ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η Πολιτική Αποδοχών συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας και διευκρινίζει τον τρόπο συνεισφοράς.
Ορίζει διεξοδικά τόσο τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά, όσο και τους όρους με βάση τους οποίους θα παρέχονται οι αποδοχές στο μέλλον.

Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Πολιτική αναγνωρίζει τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τους όρους βάσει των οποίων οι μελλοντικές αποδοχές δύνανται να παρέχονται στα υφιστάμενα ή/και σε νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο ισχύος.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

1.  Αντώνιος Χλουβεράκης,   ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ, Πρόεδρος

2.  Κωνσταντίνος – Νικόλαος  Νιάρχος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό   μέλος  του Δ.Σ,  μέλος

3.  Ειρήνη Σαράντη,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ,μέλος

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Αποδοχών της ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ

https://www.mouzakis.gr/Portals/0/Ependyseis/etairiki_diakivernisi/politiki_apodoxwn.pdf?ver=2021-08-25-115217-007

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

 

https://www.mouzakis.gr/Portals/0/Ependyseis/etairiki_diakivernisi/k-l-epitropis_upopsifiotitwn_apodoxwn%20.pdf?ver=2022-02-02-142754-963×tamp=1643805432448

 


 Επιστροφή