ΕΤΟΣ 2022:Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ
Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι ο κ. Βασίλειος Τσίρμπας, εκλεγείς από την από 9.9.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του στις 8.11.2022 για προσωπικούς λόγους. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 14.11.2022 συνεδρίασή του, αφού έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Βασίλειου Τσίρμπα, αποφάσισε την εκλογή του κ. Ευάγγελου Β. Βασιλάκου, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

 

Η θητεία του νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους είναι η ίδια με του Διοικητικού Συμβουλίου και λήγει στις 9.9.2028


 Επιστροφή