ΕΤΟΣ 2022:Eκλογή νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων
Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση

 

Σύμφωνα  με την απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, που αναφέρεται  στο Πρακτικό της  30/05/2022 της Εταιρείας μας , στην οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους και μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων  κ. Θεοδόση Γεωργίου του Ευσταθίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Βασιλείου Τσίρμπα του Δημητρίου  ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θεοδόση Ε. Γεωργίου.

         Η θητεία του νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του  Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. λήγει  στις 29/07/2027.


 Επιστροφή