Αποστολή συνδέσμου προς ΕΤΟΣ 2022: Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Δ.Σ