Πληροφορίες Επενδυτών

Πρόσφατα  Αρχείο    
ΕΤΟΣ 2020: Επιτροπή Ελέγχου
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020 
ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019 
ΕΤΟΣ 2019: Ονομαστικοποίηση Μετοχών
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 
ΕΤΟΣ 2019: Οικονομικό Ημερολόγιο
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019 
ΕΤΟΣ 2019:ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019